Milí návštevníci, vážení občania, webové stránky na ktorých sa nachádzate, sú ďalším krokom  v  postupnom  rozvoji  našej  obce.
Sme radi, že Vám môžeme takouto formou  predstaviť  našu obec.

PhDr. Márta Stubendek – starostka obce

Kedves látogatók, tisztelt polgárok, üdvözöljük Önöket megújult weboldalunkon.
Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk községünket, és reméljük sok hasznos információval szolgálhatunk Önöknek.

PhDr. Stubendek Márta – polgármester

Úradná tabuľa obce – Hirdetőtábla :

  • Poplatky za užívanie majetku obce 2015 (03.08.2015)
    Zverejňujeme poplatky za prenájom kultúrneho domu .. viac info
  • Záverečný účet obce za rok 2014 (03.08.2015)
    Záverečný účet obce za rok 2014 .. viac info
  • Rozpočet (03.08.2015)
    Rozpočet obce – rozpočtové provizórium 2015 .. viac info