Milí návštevníci, vážení občania, webové stránky na ktorých sa nachádzate, sú ďalším krokom  v  postupnom  rozvoji  našej  obce.
Sme radi, že Vám môžeme takouto formou  predstaviť  našu obec.

PhDr. Márta Stubendek – starostka obce

Kedves látogatók, tisztelt polgárok, üdvözöljük Önöket megújult weboldalunkon.
Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk községünket, és reméljük sok hasznos információval szolgálhatunk Önöknek.

PhDr. Stubendek Márta – polgármester

Úradná tabuľa obce – Hirdetőtábla :