Cesta k sociálnym bytom

Obec Rimavská Seč podpísala Zmluvu o poskytnutí  dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzané zo štátneho rozpočtu na rok 2016 na projekt “ Cesta k sociálnym bytom“.

Špecifický cieľ:  Na podporu sociálnych a kultúrnych  potrieb a riešenia mimoriadne

nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Názov projektu: Cesta k sociálnym bytom

 

Hlavný cieľ projektu: Realizáciou projektu sa vyasfaltuje miestna komunikácia pri

sociálnych bytoch, pričom cieľom je  vyasfaltovanie  miestnej

komunikácie pri sociálnych bytoch.

 

Tento projekt  bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády  Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je  výlučne  zodpovedný príjemca.