Rimaszécsi katolikus plébánia

p9010038.jpg

1397 előtt már létezett, 1787-ben lett újjászervezve. A Szt. Pál megtérésére szentelt templomot 1803-ban építtette a kegyúr. A plébánia 1805-ben épült, 1929-ben felújították. A templom tornya 1896-ban teljesen, 1818-ban részben renoválva lett. A plébánia kezdettől fogva magyar nyelvű volt.
Kegyúr 1865-ben: Saxo-Coburg-Gotha Ágoston. Plébános Geréb János, káplán: Bolhay János. Csíz, mint filiális Szécshez tartozott. A rimaszécsi esperesi kerület központja. 1906-ban Bráz János volt a plébános. 1942-ben Mázik László.

p9010047.jpg

A mai református templom középkori eredetű. A huszita időszakban csaknem 20 évig Husz János követői birtokolták. Rimaszécs lakói a Szécsyek idején tértek át a református hitre, míg Szécsy Máriának a katolikus vallású Wesselényivel kötött házassága után a község lakóinak egy része újra katolikus lett. A templom azonban továbbra is a reformátusok birtokában maradt és ezért a kegyúr egy katolikus kápolnát építtetett a mai kat. templommal szemben lévő hambárhoz. Egy ideig egy szerzetes járt Balogról a katolikus híveket ellátni, majd a község a dobócai plébániához tartozott. Amikor a rimaszécsi uradalom a Koháry és később a Coburg család tulajdonába került, megalakult a katolikus plébánia. 1787-től 1803-ig Rimaszécs továbbra is a dobócai plébániához tartozó helyi káplánság volt. 1803-ban készült el a templom, amelyet a kegyúr, Koháry ferenc herceg épetettett. A paplak 1805-ben lett kész.
A jelenlegi plébánia épület, az egykori katolikus iskola 1895-re készült el.
A szocialista rendszer államosításáig működött Rimaszécsen és Cakóban a katolikus elemi népiskola.

Rimaszécsi plébánosok:

Boldogházi Kis Antal 1787-1790
Vitéz András 1790-1793
Huszár Mihály 1793-1799
Tindira József 1799-1822
Mészáros Ferenc 1822-1829
Geréb János 1829-1873
Bráz János 1873-1908
Dr. Fábián Antal 1908-1915
Havasi Gyula 1915-1924
Dr. Beliczky János 1924-1927
Mázik László 1927-1944
Weisz József 1945-1946
Trizna Béla 1946. aug.-1946. dec.
Turzó János 1946-1949
Soltész József 1949-1958
Sivák István 1958-1961
Balla János 1961-1991
Jozef Amrich – oldallagosan ellátva Abafaláról 1991-1992
Alojz Halgašík 1992-1998
Rédli Imre Richárd oldallagosan ellátva Abafalváról 1998-2001
Jozef Halčín 2001-2004
Bátory Lajos oldallagosan ellátva Méhiből 2004. ápr.-2004.jún
Viliam Paulíček – oldallagosan ellátva Rimaszombatból 2004.júl- 2005. nov.
Juhász Attila 2005-
2008                                                   Földeáky Péter Fülöp 2008-2010

Marian Slovák  2010 –


IDŐPONTOK

Szentmisék időpontjai Rimaszécsen:

hétfőn: 15:30
kedden: 15:30
szerdán: 15:30
csütörtökön: 15:30
pénteken: 15:30
szombaton: 8.00
vasárnap: 10.30

Gyóntatás:

megegyezés alapján bármikorElső csütörtökön és első pénteken a szentmisék előtt fél órával.

Római katolikus hitoktatás folyik a rimaszécsi és a cakói iskolákban.