História obce

V roku 1245 sa názov obce vyskytuje vo forme ZEECHY. V jednej listine z roku 1297 sa nachádza vo forme ZEECH.

Vývoj obce je zachytený v dokumentoch z konca XIII. storočia. V tom čase sa obec stala centrom majetku a sídlom rodiny Széchy z rodu Balogovcov. Prvý názov obce z roku 1245 sa vyskytoval vo forme Zeechy. Rimavská Seč ako mestečko sa prvýkrát vyskytuje v listine, ktorá pochádza z 23. júna 1421.

18. júna 1450 na žiadosť Miklóša Széchyho Rimavská Seč dostala právo na zriadenie krajinských jarmokov – dvakrát do roka (na sv. Michala – 29. september a na sviatosť oltárnu).
16. marca 1520 na žiadosť Bálinta Széchyho Ľudovít II. dal právo na ďalšie dva jarmoky (na sv. Valentína – 14. február a sv. Juraja – 24. apríl)

1687 – župan gróf Štefan Koháry sa stal pánom Rimavskej Seči.

1870 – 1913 – obec bola sídlom okresného súdu.

1916 – zanikne mestský charakter mesta.

V roku 1920, po trianonskom mierovom diktáte obec bola pričlenená k Československu. Po prvej viedenskej arbitráži, v roku 1938 sa dostala spät k Maďarsku, ale koncom II. svetovej vojny bola znovu pripojená k Československu.