Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda:

členovia : Aladár Buša, Eugen Favretó, Viktor Lakatoš, Ing. Alexander Lóska, Gábor Stubendek

Komisia sociálna, bytová a ochrany verejného poriadku

predseda:Eugen Favretó

členovia :Rudolf Bari, Gejza Buša, Viktor Lakatoš, Rudolf Ruszó

Komisia finančná, podnikateľská a rozpočtová

predseda: Ing. Alexander Lóska

členovia :Aladár Buša, Zoltán Kolozsi, Gábor Stubendek, Gejza Váradi

Komisia športu, mládeže, kultúry a školstva

predseda:Zoltán Ambrúž

členovia :Tomáš Buša, Ivan Danyi, Alexander Šóšik, Róbert Komora