Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Imrich Bálint

členovia : Zoltán Ambrúž, Beáta Gaiblová, František Gál, Zoltán Pósa

Komisia sociálna, bytová a ochrany verejného poriadku

predseda:

členovia : Eugen Favretó, Zoltán Ambrúž, Bc. Zuzana Balázsová, Zita Kercz Nagyová, Marko Feketevízi, Lakatos Vojtech

Komisia finančná, podnikateľská a rozpočtová

predseda: Zoltán Pósa

členovia : Beáta Gaiblová, František Gál, Ing. Gabriel Molnár,  Monika Nagyová, Emese Ráczová, Hajnalka Szitaiová

Komisia športu, mládeže, kultúry a školstva

predseda: Katarína Kubíková

členovia : Mária Gálová, Imrich Bálint, Alexander Šóšik,  Szilárd Sósik,  Mgr. Zuzana Csernovková, Gejza Váradi