Materská škola

?

?

Tájékoztatás az óvodáról:

 

Intézmény megnevezése:       Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Napsugár óvoda

Intézmény címe:                     980 42 Rimaszécs

Kerület:                                  Besztercebánya

Telefonszám:                          0902/913 934

e-mail:                                    msrimsec@zoznam.sk

Fenntartó:                               Rimaszécs község

Polgármester:                         PhDr. Márta Stubendek

 

 

 

 

Intézmény alkalmazottai:

 

Óvodavezető:                          Mgr. Mária Ruszó

Óvónők:

Boros Mária

Igo Mária

Kruiss Gabriella

Gyurán Klaudia

Perjési Judit

Mgr. Szó Igo Annamária

Pedagógiai aszisztens:

Kolozsi Alexandra

Takarítónő:                             Pósa Judit

 

Óvoda nyitvatartása:              7:00-16:00

Gyermekek létszáma:             52

Oktatás formája:                    egésznapos

 

 

 

 

 

„Fák, virágok, csillagok és egek

szeressétek a gyermekeket! „

(Szabó Lőrinc)

 

A rimaszécsi óvoda járásunk egyetlen nagy, három osztállyal rendelkező Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda. Intézményünk a helyi Alapiskola szomszédságában terül el. Óvodánkat 52 gyermek látogatja. Korszerű, emeletes épületben, családias légkörben nevelkednek kisgyermekeink. Az óvoda küllemében, felszereltségében méltó büszkesége lehet településünknek. Háromcsoportos óvodánkban kezdetektől fogva hat képesített óvodapedagógus nagy szeretettel neveli-oktatja, gondozza a gyermekeket. Csoportszobák és a hozzá tartozó helyiségek világosak, esztétikusak, felszereltségük jól biztosítja óvodás gyermekeink számára a megfelelő környezeti és tárgyi feltételeket.

Óvodai csoportok száma:       3

Csoportszervezés:                  1 kis csoport 2 vegyes csoport

Férőhely száma:                     52

A kétszintes épület földszintjén egy vegyes csoport található, amelyet 20 gyermek látogatja. Ebben a csoportszobában szoktunk közös rendezvényeket, ünnepségeket megtartani. A földszinten található továbbá a közös öltöző és az étterem. Az emeleten 2 csoportszobánk van, ahová 16-16 gyermek jár.

Az utóbbi években számos fejlesztés valósult meg az épület korszerűsítése érdekében. Külső környezeti adottságaink ideálisak, udvarunk nagy zöldfelülettel ellátott terület, amelyben 2 homokozó, mászókák és hinták találhatók.

 

Az óvoda dolgozói:    6 fő óvodapedagógus

1 fő takarítónő

1 fő konyhai dolgozó

 

Ismerje meg csapatunkat:

Óvodavezető: Boros Mária vagyok a napsugár óvoda vezetője. 32 éve dolgozom a rimaszécsi óvodában. Losoncon végeztem pedagógiai tanulmányomat, mint óvónő és nevelőnő. Célom, olyan gyermekeket nevelni, akik harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs készséggel rendelkezzenek. Nevelőmunkámmal hozzájárulok ahhoz, hogy ezek a gyermekek hagyományait és környezetét tisztelő, embertársait szerető felnőtekké válljanak. A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az. Szeretem a munkámat, mert nagyon szeretem a gyermekeket.

Kruiss Gabriella: 39 éve dolgozom, mint óvónő. Az első két évemet a harmaci óvodában töltöttem azóta Rimaszécsen dolgozom. Pedagógiai szakot Losoncon végeztem el. Napi tevékenységek során gondozom a rám bízott gyermekeket, valamint nevelési és fejlesztési feladatokkal látom el őket. A fejlesztő tevékenységek hozzájárulnak a gyermekek fizikai, értelmi-lelki és szociális fejlődéséhez. Hosszú éves munkám során mindig nagy hangsúlyt fektettem a gyermeki irodalom és a zene szeretetére.

Perjési Judit: Rimaszécsi óvodában közel 37 éve dolgozom mint óvónő. A tornaljai gimnázium után elkerültem a lőcsei pedagógiai iskolába, ahol óvónői szakot végeztem el. 15 évig mint igazgatónő dolgoztam az Egységes Földműves Szövetkezet mellett működő óvodában. Fontosnak tartom, hogy olyan befogadó nevelési környezetet alakítsak ki, amelyben a gyerekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat. Folyamatosan törekszek arra, hogy a munkám során új ismeretekkel bővítsem a tapasztalataimat, fejlődjek, szükség esetén kész vagyok változtatni saját nevelési stílusomon.

Mgr. Ruszó Mária: A rimaszécsi óvodában közel három éve tanítok. Tanulmányaimat a rimaszécsi alapiskolában kezdtem, majd a középiskolát Tornalján végeztem el. A középiskola befejezése után két évet külföldön töltöttem, majd 2007-ben a Selye János Egyetem hallgatójaként megkezdtem főiskolai tanulmányaimat. Itt szereztem meg előbb bakalár, majd magiszteri diplomámat. Roma származásom miatt nem mindig volt könnyű elérnem a céljaimat, de talán épp ennek köszönhetően választottam a pedagógus pályát. Feladatomnak tartom a gyerekek oktatása mellett azt is, hogy éreztessem a tanítványaimmal, hogy minden gyerek egyenlő. Gyerekekkel foglalkozni az egyik leghálásabb feladat, mert a tőlük kapott szeretetet semmi sem pótolhatja.

Mgr. Igo Annamária: Középfokú tanulmányaimat a losonci pedagógiai akadémián végeztem. 2014-ben megszereztem a komáromi Selye János Egyetemen a kismesteri minősítést. Tanulmányaimat most is folytatom, célom megszerezni a mesteri fokozatot. A rimaszécsi óvodában 2010-től dolgozom. Hivatásomban fontosnak tartom, hogy a gyermek jól érezze magát az óvodában. Kapja meg a szeretetet, biztonságot és az egyéni differenciált fejlesztést.

Igo Mária: Tanulmányaimat 1986- ban fejeztem be a losonci pedagógiai szakközépiskolában. Azóta kisebb megszakításokkal a rimaszécsi óvodában dolgozom. Munkám során arra törekszem, hogy az óvodában minden gyermek egyenlő bánásmódban részesüljön. Mindenki egyéni fejlesztést kapjon szükségleteihez mérten. Fontos számomra, hogy a gyermek az ismeretszerzést játékosan, élmény gazdagon szerezze meg. A rám bízott gyermekeket megkülönböztetés nélkül elfogadni, szeretni, oktatni, nevelni, irányítani.