Obecné insígnie

Obecné symboly sú :

 

A/ Erb obce Rimavská Seč

 

B/ Zástava obce Rimavská Seč

 

C/ Pečať obce Rimavská Seč