Obecný úrad

Erb Rimavská Seč

Obec Rimavská Seč bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11.1990.

Kompetencie  obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej  republiky
  • Zákonom  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších                  predpisov
  • Platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti

Úradné hodiny obecného úradu

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Utorok  8.00 – 12.00   —–
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok —–   —–
 Piatok  8.00 – 12.00   —–

          

 

 

 Adresa:   Obecný úrad Rimavská Seč

                 Malý Rad č. 561

                 980 42 Rimavská Seč

 

Tel.: 047/559 32 26

Fax: 047/559 32 26

E-mail: rimsec@rimavskasec.eu

www.rimavskasec.eu

 

 

Starosta:

PhDr. Márta Stubendek

 

e-mail : rimsec@rimavskasec.eu

Úradné hodiny starostu:

 Pondelok —–  —–
 Utorok  —–  —–
 Streda  9.00-12.00  —–
 Štvrtok  —–  —–
 Piatok  —–  —–

 

Prednosta obecného úradu:

Tibor Csúr

Tel: 0902/913932