Poplatky za užívanie majetku obce

Kultúrny dom prenájom na obchodné účely,  prednášky

Priestory kultúrneho domu sa prenajímajú iba zaregistrovaným občianskym združeniam, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré činnosť preukázateľne vykonávajú.

Veľká sála  70,-  Eur
Malá sála  40,-  Eur
Kultúrny dom zábava  60,-  Eur
Kultúrny dom kaucia  200,-  Eur
Kultúrna akcia bez vstupného  bezplatne
Rozhlasová relácia – blahoželanie jubilantom  4,00 Eur
Užívanie verejného priestranstva
Predaj sezónneho tovaru  10,-  Eur
Predaj textilného tovaru  50,-  Eur