Povinne zverejňované informácie

OBJEDNÁVKYFAKTÚRYZMLUVYOBJEDNÁVKYFAKTÚRYZMLUVY
09/20141-4 ,2013Strecha soc.byty I09/20141-4 ,2013Strecha soc.byty I
01/201505.2013Strecha soc.byty II01/201505.2013Strecha soc.byty II
06.2013Zmluva o úver06.2013Zmluva o úver
07.2013Záložné právo07.2013Záložné právo
08.2013Zmluva o bud. zmluve08.2013Zmluva o bud. zmluve
09.2013Rekonstrukcia KD SO 0109.2013Rekonstrukcia KD SO 01
10.2013Rekonstrukcia KD SO 0210.2013Rekonstrukcia KD SO 02
11.2013Rekonstrukcia KD SO 0311.2013Rekonstrukcia KD SO 03
12.2013Rekonstrukcia KD SO 0412.2013Rekonstrukcia KD SO 04
Dodatok TSPDodatok TSP
01.2014Zmluva o nájme nebyt.pr.01.2014Zmluva o nájme nebyt.pr.
02.2014Dodatok č.1 COMBIN02.2014Dodatok č.1 COMBIN
03.2014Zmluva o poskytnutí NFP03.2014Zmluva o poskytnutí NFP
04.2014Poistná zmluva revital.04.2014Poistná zmluva revital.
05.2014Rámcová Zmluva05.2014Rámcová Zmluva
06.2014Zmluva auto06.2014Zmluva auto
07.2014Kúpna zmluva Komora07.2014Kúpna zmluva Komora
08.2014Kúpna zmluva ELSIM08.2014Kúpna zmluva ELSIM
09.2014Kúpna zmluva Sósik János09.2014Kúpna zmluva Sósik János
10.2014Kúpna zmluva Danyi Róbert10.2014Kúpna zmluva Danyi Róbert
11.2014Zmluva o prevode vlastníctva k bytu Katarína Váradiová11.2014Zmluva o prevode vlastníctva k bytu Katarína Váradiová
12.2014Zmluva o spolupráci12.2014Zmluva o spolupráci
01.2015Kúpna zmluva Delta -M01.2015Kúpna zmluva Delta -M
02.2015Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve s firmou Delta-M02.2015Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve s firmou Delta-M
03.2015Zmluva o vykonaní auditu03.2015Zmluva o vykonaní auditu
04.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce04.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
05-06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO05-06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO
07.2015Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č.2/201507.2015Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č.2/2015
08.2015Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/201608.2015Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2016
09.2015Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Delta-M09.2015Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Delta-M
10.2015Zmluva o KTK10.2015Zmluva o KTK
11-12.2015Zmluva o splátkovom úvere11-12.2015Zmluva o splátkovom úvere
01-03.2016Zmluva o preverení01-03.2016Zmluva o preverení
04-05.2016Zmluva o poskytnutí služieb04-05.2016Zmluva o poskytnutí služieb
06.2016Zámenná zmluva06.2016Zámenná zmluva
07-08.2016Kúpna zmluva - M-Market07-08.2016Kúpna zmluva - M-Market
09-12.2016Zmluva o poskytovaní stravy09-12.2016Zmluva o poskytovaní stravy
12.2016Zmluva o dielo na dodanie tovaru12.2016Zmluva o dielo na dodanie tovaru
1.2017Zmluva o dielo na služby ex. manažment1.2017Zmluva o dielo na služby ex. manažment
2.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č.12.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č.1
Objednávka-SVPš.p.3.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2Objednávka-SVPš.p.3.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2
Objednávka-Ing.-Pavlíková4.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3Objednávka-Ing.-Pavlíková4.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3
5.2017Kúpna zmluva Gemerprodukt5.2017Kúpna zmluva Gemerprodukt
6.2017Nájomná zmluva č.-36.2017Nájomná zmluva č.-3
7.2017Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu7.2017Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu
8.2017Zmluva na zabezpečenie techniky - Zberný dvor8.2017Zmluva na zabezpečenie techniky - Zberný dvor
9.2017Dohoda o urovnaní9.2017Dohoda o urovnaní
10.2017Notárska zápisnica10.2017Notárska zápisnica
11.2017Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti
11.2017Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti
12.2017Zmluva o KTK úvere12.2017Zmluva o KTK úvere
1/2018Zmluva o splátkovom úvere1/2018Zmluva o splátkovom úvere
2/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere2/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
3/2018Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere3/2018Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere
4/2018Támogatási szerződés4/2018Támogatási szerződés
5/2018Mandátna zmluva ICTUS5/2018Mandátna zmluva ICTUS
6/2018Zmluva o poskytnutí služieb 6/2018Zmluva o poskytnutí služieb
7/2018Zmluva o poskytnutí služieb7/2018Zmluva o poskytnutí služieb
8/2018Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - DPO8/2018Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - DPO
9/2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 20189/2018poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
10/2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 č. 210/2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 č. 2
11/2018Zmluva o dielo EXEN11/2018Zmluva o dielo EXEN
12/2018Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/201912/2018Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2019
1/2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/20191/2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2019
2/2019Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 4001/19/0142/2019Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 4001/19/014
3/2019Príloha k Zmluve o úvere Všeobecné úverové podmienky OTP Banky 3/2019Príloha k Zmluve o úvere Všeobecné úverové podmienky OTP Banky
4/2019Zmluva o prevode vlastníckeho práva4/2019Zmluva o prevode vlastníckeho práva
5/2019Zmluva o prevode vlastníckeho práva5/2019Zmluva o prevode vlastníckeho práva
6/2019Zmluva o vykonaní audituZmluva o vykonaní auditu
7/2019Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160126004Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160126004
8/2019Zmluva o úvereZmluva o úvere
9/2019Záložná zmluva
10/2019Založná zmluva MŠZmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok - MS
Zmluva o prevode
Kúpna zmluva
zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehn.-web