Výberové konanie

V súčasnej dobe neprebieha žiadne výberové konanie na obecnom úrade.