Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miesta – riaditeľa/riaditeľky  Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč