Výberové konanie

Výberové konanie na  pracovné miesto –

terénneho pracovníka v obci Rimavská seč